مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 80
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس فلکه آب، انتهای خیابان شیخ توسی نرسیده به میدان 17 شهریور

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مکانیزه

مکانیزه

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید