مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 32
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس شهید دستغیب 35، کوچه بیستون 2، نبش پیام 16

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مکانیزه

مکانیزه

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید