مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 80
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس آخوند خراسانی 20/1، بین سرشور 25 و 27

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مکانیزه

مکانیزه

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید