مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 43
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس خیابان امام خمینی(ره)، کوچه سجادی، سجادی 4

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مکانیزه

مکانیزه

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید