تعرفه و ساعت کاری

  • تعرفه ورودی تعریف نشده
  • تعرفه هر ساعت هزینه ساعتی ندارد
  • ساعت تردد 8الی15:30

مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 12
  • آدرس خراسان رضوی، مشهد، محله ارشاد، فردوسی ۲، ارشاد ۹، نور بخش ۴

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مکانیزه

مکانیزه

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید