مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 12
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس خراسان رضوی، مشهد، محله ارشاد، فردوسی ۲، ارشاد ۹، نور بخش ۴

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مکانیزه

مکانیزه

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید