مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 10
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس میدان راه آهن، اول خیابان کارگر، خیابان بهداری

شرایط پارکینگ

  • داخل محدوده طرح زوج و فرد می باشد
  • داخل محدوده طرح ترافیک نمی باشد

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید