مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 190
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس بلوار امام رضا، امام رضا 9

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مکانیزه

مکانیزه

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید