مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 700
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس همدان، فرودگاه همدان

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید