مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 0
  • شماره تماس 01334880000
  • آدرس رشت، فرودگاه سردار جنگل رشت

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید