مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 320
  • شماره تماس 03135275050
  • آدرس اصفهان، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید