مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 205
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس بزرگراه بعثت، پارک خزانه

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید