تعرفه و ساعت کاری

  • تعرفه موتور قیمت ثابت 2000 تومان
  • ساعت تردد 7 الی 23

مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 205
  • آدرس بزرگراه بعثت، پارک خزانه

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید