مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 90
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس 22 بهمن- پاساژ بازار ابزار

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید