تعرفه و ساعت کاری

  • تعرفه ورودی 1500 تومان تا 1 ساعت
  • تعرفه هر ساعت 1000 تومان
  • ساعت تردد : 7 الی 23

مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 0
  • آدرس تبریز، خیابان شریعتی(شهناز سابق)، خیابان والمان(والمان کوچه سی)

امکانات حفاظتی

  • محدودیت ارتفاع دارد

شرایط پارکینگ

  • شبانه روزی دارد
  • نوع فضا مسقف

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید