مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 100
  • شماره تماس 02133700306
  • آدرس بزرگران خاوارن ، پارکینگ شرق

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید