مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 44
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس امام خمینی- جنب پاساژ تربیت

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید