تعرفه و ساعت کاری

  • تعرفه ورودی تعریف نشده
  • تعرفه هر ساعت هزینه ساعتی ندارد
  • ساعت تردد 8الی23

مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 70
  • آدرس خراسان رضوی، مشهد، محله رضاییه، ولایت ۱۲، محبوبه، پارکینگ عمومی

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مسقف غیرطبقاتی

مسقف غیرطبقاتی

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید