مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 199
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس میدان شهدا، زیر پایانه اتوبوس رانی

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مسقف غیرطبقاتی

مسقف غیرطبقاتی

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید