تعرفه و ساعت کاری

  • تعرفه ورودی تعریف نشده
  • تعرفه هر ساعت هزینه ساعتی ندارد
  • ساعت تردد شبانه روزی

مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 199
  • آدرس میدان شهدا، زیر پایانه اتوبوس رانی

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

مسقف غیرطبقاتی

مسقف غیرطبقاتی

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید