تعرفه و ساعت کاری

  • تعرفه ورودی 3000 تومان تا 1 ساعت
  • تعرفه هر ساعت 1500 تومان
  • ساعت تردد

مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 100
  • آدرس انتهای یادگار امام جنوب، خیابان چراغی، خیابان قلیچ خانی، کوچه شهید همتی

شرایط پارکینگ

  • شبانه روزی دارد
  • نوع فضا روباز

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید