تعرفه و ساعت کاری

  • تعرفه ورودی تعریف نشده
  • تعرفه هر ساعت هزینه ساعتی ندارد
  • ساعت کاری ۸ تا ۱۶، پنجشنبه ۱۴

مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 0
  • آدرس لواسان، کمربندی رجایی، خیابان خیبر، نیکی یازدهم

شرایط پارکینگ

  • نوع فضا روباز
  • پارکینگ توقیفی بله

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر