تعرفه و ساعت کاری

  • تعرفه ورودی تعریف نشده
  • تعرفه هر ساعت هزینه ساعتی ندارد
  • ساعت تردد ۸ تا ۱۶، پنجشنبه ۱۴

مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 0
  • آدرس لواسان، کمربندی رجایی، خیابان خیبر، نیکی یازدهم

شرایط پارکینگ

  • پارکینگ توقیفی بله
  • نوع فضا روباز

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید