تعرفه و ساعت کاری

  • تعرفه ورودی 3000 تومان تا 1 ساعت
  • تعرفه هر ساعت هزینه ساعتی ندارد
  • ساعت تردد از 7 الی 24

مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 200
  • آدرس اشرفی اصفهانی ، روبروی تیراژه ، خیابان قموشی، بلوار عربشاهی

معرفی پارکینگ

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید