مشخصات پارکینگ

  • ظرفیت پارکینگ 9
  • شماره تماس ثبت نشده است
  • آدرس تهران - خيابان ریاضی بخشایش

معرفی پارکینگ

2019-07-02 10:35:01.210

دسترسی به پارکینگ

مکانهای کاربردی نزدیک پارکینگ

توضیحات

1

1

ثبت نظر : لطفا تجربه و نظر خود را در مورد این پارکینگ بنویسید