پارکینگ های عمومی

مزایای ثبت نام در الوپارک:

الوپارک، به پارکینگ داران کمک میکند تا خدمت خود را به صورت آنلاین برای رانندگان و مشتریان خود ارائه کنند

1- افزایش فروش و کسب درآمد از ظرفیت خالی و یا زمانهای خالی پارکینگ

2- ارایه خدمات آنلاین به مشتریان از طریق سایت و موبایل

3- ایجاد رایگان صفحه اختصاصی پارکینگ و معرفی در وب سایت و اپلیکیشن موبایل الوپارک و شبکه های اجتماعی

4- امکان تنظیم ظرفیت ، بازه های زمانی پذیرش پارکینگ

5- امکان تعریف امکانات و تسهیلات موجود در پارکینگ

6- تعریف مدل های مختلف تعرفه پارکینگ (ورودی، ساعتی، شبانه روزی،ماهانه، مناسبتها و ایام خاص)

7- دریافت هزینه خدمات به صورت آنلاین از مشتریان

8- مدیریت رزروها و عملیات تردد خودروها وگزارش گیری آنلاین

9- نظارت بر عملکرد پارکینگ به صورت آنلاین

10- مشاهده فهرست رزروهای انجام شده قبلی

11- مشاهده اطلاعات خودروهای پارک شده

12- دسترسی به سوابق اطلاعات پارک خودروها در روزهای قبل

13- گزارشات و آمار ورود و خروج خودروها

شرایط ثبت نام در الوپارک

صاحبان پارکینگ های عمومی ،باید برای اعلام همکاری خود با الوپارک در اولین مرحله در بخش ثبت نام صاحبان پارکینگ اطلاعات خود را وارد و ثبت درخواست کنند و یا عدد 9 را به 100084226 ارسال نمایند و ادامه مراحل ثبت پارکینگ در الوپارک از طریق کارشناسان ما پیگیری خواهد شد

پارکینگ خود را به رایگان معرفی کنید
ظرفیت ، ساعات و تعرفه خود را مشخص کنید
هزینه پارکینگ خود را آنلاین دریافت کنید

پارکینگ های خصوصی

مزایای ثبت نام در الوپارک:

الوپارک، به پارکینگ داران کمک میکند تا خدمات خود را به صورت آنلاین برای رانندگان و مشتریان خود ارائه کنند

1-کسب درآمد از ظرفیت یا بازه زمانی خالی پارکینگ در طول روز

2- اطلاع رسانی و معرفی رایگان به مشتریان جهت استفاده

3- دریافت هزینه پارکینگ به صورت آنلاین

4- امکان تعریف ظرفیت و بازه های زمانی پذیرش در پارکینگ

5- تعریف انواع مدلهای تعرفه پارکینگ (ورودی، ساعتی، شبانه روزی، ماهانه و ...)

6-امکان مشاهده و نظارت بر رزروهای انجام شده

7- مشاهده اطلاعات خودروهای پارک شده

8- گزارشات و آمار ورود و خروج خودروها

شرایط ثبت نام در الوپارک

صاحبان پارکینگ های خصوصی،باید برای اعلام همکاری خود با الوپارک در اولین مرحله در بخشثبت نام صاحبان پارکینگ اطلاعات خود را وارد و ثبت درخواست کنند و یا عدد 9 را به 100084226 ارسال نمایند و با توجه به قوانین جاری و مسایل حقوقی و امنیتی مرتبط با پارکینگهای شخصی و خصوصی، پس از ثبت درخواست شما کارشناسان ما با هماهنگی، نسبت به بازدید از پارکینگ اقدام نموده و در صورتی که شرایط مورد نظر را داشته باشد، از طریق الوپارک به مشتریان معرفی می گردد

پارکینگ خود را به رایگان معرفی کنید
ظرفیت ، ساعات و تعرفه خود را مشخص کنید
هزینه پارکینگ خود را آنلاین دریافت کنید

ثبت نام صاحبان پارکینگ