الوپارک، رزرو آنلاین جای پارک را در شهر تبریز هم راه اندازی کرد

بازدید : 1381

الوپارک با هدف توسعه سرویس رزرو آنلاین جای پارک به سایر شهرها، پس از تهران و قم در شهر تبریز نیز راه اندازی شد.

ادامه مطلب...