کجاها در شهر پارک نکنیم؟ 🚗🚕🚙

بازدید : 10342

کجاها در شهر پارک نکنیم؟ 🚗🚕🚙

✅ اولین مسئله ای که در پارک خودرو باید در نظر گرفت، توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی 🚦🚸⛔️🚏 در اطراف محلی است که می خواهیم توقف کنیم.

✅ تابلوهایی مانند توقف ممنوع🚫، توقف مطلقاً ممنوع، بیمارستان 🏨، مدرسه 🏫و میادین به این معناست که توقف در این محدوده ها جایز نیست.

✅ البته براساس قوانین راهنمایی و رانندگی، جلوی پل ها و درب پارکینگ منازل نیز توقف ممنوع است، همچنین پارک دوبل در خیابان ها، معابر یا کوچه ها که باعث محدود شدن مسیر عبوری سایر خودروها و سد معبر می شود، یکی دیگر از مواردی است که تخلف محسوب می شود و رانندگی باید از آن اجتناب کنند.

✅ یکی از مواردی که رانندگان کمتر به آن توجه می کنند، پل هاست طبق مقررات باید جلوی پل ها  توقف نشود.

✅ یکی دیگر از مسائلی که رانندگان کمتر به آن توجه می کنند، رعایت فاصله 30 سانتی متری خودرو با جداول کنار خیابان  است گاهی اوقات دیده می شود که برخی رانندگان به دلیل بی دقتی به گونه ای خودروی خود را پارک می کنند که به دلیل عدم رعایت این فاصله با جدول کنار خیابان، محدوده ای از خیابان اشغال شده و شرایط برای عبور خودروهای عبوری سخت تر می شود.

✅ هیچ وقت در فضایی که ویژه پارک کردن افراد معلول ♿️ است پارک نکنید.

👈👈👈 نکته ایمنی: بعد از پارک کردن خودرو به هیچ وجه بچه ها را در خودرو تنها نگذارید.

نویسنده : تیم محتوای الوپارک

برچسب ها

الوپارک پارکینگ جای پارک رزرو آنلاین