شش پارکینگ جدید به شبکه پارکینگ های همکار الوپارک اضافه شد

بازدید : 4503

الوپارک با هدف توسعه شبکه پارکینگ های همکار الوپارک، شش عدد پارکینگ جدید را در شهر تهران به سامانه خود اضافه کرد.
لیست پارکینگ ها و آدرس آنها در زیر آورده شده است:

پارکینگ عمومی پارک بعثت
آدرس: بزرگراه بعثت، پارک خزانه

پارکینگ عمومی مکانیزه دامپزشکی
آدرس پارکینگ : بزرگراه یادگار جنوب به شمال، نرسیده به خیابان آزادی، اول خیابان دامپزشکی

پارکینگ عمومی مکانیزه محبوب مجاز
آدرس پارکینگ : بزرگراه نواب جنوب، پایین تر از خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان محبوب مجاز غربی

پارکینگ شبانه روزی جی
آدرس پارکینگ : انتهای یادگار امام جنوب، خیابان چراغی، خیابان قلیچ خانی، کوچه شهید همتی

پارکینگ عمومی چراغی
آدرس پارکینگ : تهران، انتهای بزرگراه یادگار امام جنوب، نهر فیروزآبادی، جنب بوستان چراغی

پارکینگ عمومی مکانیزه گل آرا عبدل آباد
آدرس پارکینگ : تهران، عبدل آباد، خیابان انقلاب، خیابان گل آرا


نویسنده : تیم محتوا

برچسب ها

پارکینگ پارکینگ شرق تهران پارکینگ غرب تهران پارکینگ شبانه روزی پارکینگ جنوب تهران