حضور الوپارک در نمایشگاه شهرهوشمند

بازدید : 1498

الوپارک با هدف معرفی خدمات خود به شهروندان و سازمان ها با دعوت و حمایت برگزارکنندگان نمایشگاه شهر هوشمند در این نمایشگاه شرکت می کند این نمایشگاه با هدف  توسعه بازار شهر هوشمند و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، ایجاد فرصت مناسب جهت تعامل بیشتر با نخبگان شهرهای هوشمند، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود حوزه خدمات شهر هوشمند شهرهای موفق، استفاده موثر از تجربیات موفق شهرهای هوشمند ، آشنایی با آخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه شهری را در محل شبستان مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.

این نمایشگاه همزمان با نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند  Smart City Expo 2019  توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور ( مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار )، نهاد ریاست جمهوری ( مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ) ، شهرداری تهران ، شورای اسلامی شهر تهران ، سازمان ها، نهاد ها، انجمن ها و اتحادیه های داخلی و بین المللی از تاریخ ۲۳ الی ۲۵ دی ۱۳۹۷ برگزار می گردد.

نویسنده : تیم محتوای الوپارک

برچسب ها

نمایشگاه شهرهوشمند شهرسازی شهر مصلی