1 - انتخاب پارکینگ از بخش جستجوی سریع و یا جستجوی آدرس
2 - مشاهده و یا تغییر زمان ورود - خروج کلیک بر روی دکمه انتخاب
3 - مشاهده اطلاعات پارکینگ و رزرو پرداخت از طریق درگاه بانکی

4 - رسید رزرو و پرداخت
5 - منوی دسترسی به لیست رزروها و اطلاعات راهنما و تماس با ما
6 - مشاهده لیست رزروها