AloPark | الوپارک | رزرو آنلاین جای پارک

 

الوپارک، رزرو آنلاین جای پارک را در شهر تبریز هم راه اندازی کرد

الوپارک با هدف توسعه سرویس رزرو آنلاین جای پارک به سایر شهرها، پس از تهران و قم در شهر تبریز نیز راه اندازی شد.

ادامه مطلب...